Välmående

FINNS DET EN KOPPLING MELLAN LUFTKVALITET OCH HÄLSA?

Posted on

Att ren luft är bra för oss är ingen nyhet. ”Ut och ta lite frisk luft” har vi fått höra sedan barnsben. Men hur är det egentligen med vår inomhus luft? Hur påverkar den oss och vad kan vi göra för att förbättra den? Och påverkar luften vi andas risken att bli dement?

På Alzheimers Association International Conference 2021 i Denver rapporterades det att både ökade nivåer av luftföroreningar och ökade fall av demens är en världsomspännande hälsokris. Det konstaterades där att bra luftkvalitet kan förbättra vår kognitiva funktion samt minska risken för demens.

– Vi har under en tid vetat att luftföroreningar är dåliga för vår hjärna och vår allmänna hälsa, inklusive kopplingen till amyloiduppbyggnaden i hjärnan, säger Claire Sexton, DPhil, Alzheimer’s Association director of scientific programs and outreach och fortsätter: Det som nu är spännande är att vi ser data som visar att förbättrad luftkvalitet faktiskt kan minska risken av demens. Dessa data visar på hur viktigt det är med reglementen och åtgärder från både staten, regioner och kommuner, samt att även företag adresserar frågan om att minska luftföroreningar är betydelsefull.

Det är viktigt att ta hand om sin hälsa och en av de förebyggande åtgärder vi själva kan göra för att skapa bättre inomhusluft är att använda en luftrenare. Leitz TruSens luftrenare fångar upp 99,9 % av luftburna allergener och den skiljer sig från andra produkter på marknaden då den har en SensorPod som placeras på andra sidan rummet från luftrenaren.

– SensorPoden skickar information till luftrenaren, så att den automatiskt kan justera fläkthastigheten, och luftrenaren skickar sedan ut dubbla flöden med renare luft genom en unik teknologi som heter PureDirect. På det viset får hela rummet fräschare luft och inga döda zoner uppstår, berättar Jan Rune Løvnæseth Nordisk Produkt – och Marknadsansvarig på ACCO Brands.

Vi är inte alltid medvetna om det, men det finns luftföroreningar i våra hem som påverkar både hälsa och miljö. Dessa föroreningar kommer både utifrån genom ventilation (pollen och PM2.5) och vi skapar de själva genom till exempel matlagning, rengöringsprodukter och hudpartiklar från människor och husdjur.

I en studie som Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, gjort har man hittat ett samband mellan vilken avgashalt man har vid sin bostad och risken att få en demensdiagnos.

– Det är cirka 40 procent högre risk att drabbas av demenssjukdom bland de 25 procent som har sämst luft där de bor, jämfört med de 25 procent som har bäst luft, säger Bertil Forsberg om studien, som utfördes med 2000 deltagare under 15 år och avslutades 2015. Studien är publicerad i tidskriften Envrionmental Health Perspectives.

– Leitz TruSens luftrenare finns i tre olika storlekar och det är ytan på ditt rum som avgör vilken maskin du behöver. Dessutom finns det specialfilter som tillbehör; allergi, lukt och husdjursfilter. Samtliga finns tillgängliga till alla TruSens modeller, fortsätter Jan Rune Løvnæseth.

Leitz TruSens (Z-2000 och Z-3000) är testad och kvalitetscertifierad av ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) som endast certifierar produkter som möter deras riktlinjer och kriterier för att motverka allergier.

Källa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.