Hållbarhet

Fler företag svenska företag flyttar hem sin produktion

Posted on

tectum.se

De senaste decennierna har svenska företag fokuserat på att flytta ut produktionen till lågkostnadsländer. Nu finns en trend där företag flyttar sin produktion för att komma nära sina marknader.Allt fler svenska företag som har sin marknad i Sverige och Europa ser fördelarna med att flytta tillbaka produktionen.

Det man har sett är att många företag har flyttat sin produktion till lågkostnadsländer på ett bristfälligt underlag. De har bara sett till hårda kostnadsfaktorer och mest fokuserat på vad det kostar att tillverka en enhet på olika platser i världen. Samtidigt har man förbisett så kallade dolda kostnader såsom kvalitetsbrister och koordinationskostnader, samt kostnadsökningar runt den logistiska hanteringen.

Svensk produktion och mer lokalt lokaliserade fabriker

För svenska företag som har sin marknad i Sverige eller Europa är det lockande att ha produktion på nära håll och här är frågan om hemflyttning relevant. Men svenska företag som expanderar på flera marknader är mer intresserade av produktion. Förflyttningar går på så sätt i båda riktningar, men har samma syfte – att produktion och marknad ska komma närmare varandra. Det finns en hel del svenska fabriker och möbelbutiker som har sin tillverkning i Sverige. Det är en intressant vändning att fler svensk företag väljer ha tillverkningen i Sverige, konsumenterna är heller inte lika priskänsliga längre och hållbarhet står mer i fokus. 

Ändrade konsumentbehov
En faktor som leder till ökad hemflyttning av produktion är att konsumenternas krav förändrats. Konsumenterna kräver produkter anpassade till just deras önskemål, istället för standardprodukter. Dessutom vill de helst ha sin leverans i morgon. Att tillfredsställa sådana önskemål blir svårt med långväga produktion.

Hållbarhetsaspekten spelar också in alltmer när företag väljer produktionsort
Ökat fokus på hållbarhet har också bidragit till förflyttningar. Det är inte bara kostnad och kvalitet som styr. Det handlar om att hitta rätt lokalisering, alltså att man inte producerar i Kina om man har sin marknad i Europa.

Allt fler företag vill värna om ett, ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ett annat bra tips är att ta med hållbarhetsaspekten i utvärderingen, eftersom minskade utsläpp och potentiellt ökad social hållbarhet kan vara två fördelar med att flytta produktionen närmare. Företaget Tectum bygger stålhallar som används mycket inom svensk produktion i Sverige. 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.