Hus

Att tänka på om du ska designa inför renovering av sommarhuset

Posted on

Vi börjar närma oss renoveringstider. Och hur roligt det än är att renovera sommarhuset så är det också svårt. Det kan vara stora beslut och man behöver tänka igenom allting både en och två gånger, därför kommer här några tips på vad man kan tänka på om man sitter i fasen där man håller på att designa och rita på lösningar inför en renovering.

 

Titta på annorlunda lösningar

Det går inte att lista på vad det första eller sista man ska tänka på när man skissar på saker inför en renovering, för listan är lång och det är svårt att utesluta det ena eller andra. Men, däremot är ett tips att faktiskt våga tänka annorlunda, både vad gäller själva stommen i huset och vad gäller designen. Vi är inprogrammerade på att tänka att den lösning som de flesta gör är den bästa, enklaste och den funkar ju så varför göra annorlunda? Men även om än lösning fungerar så är det inte alls säkert att det är just denna lösning som kommer vara den bästa i längden. Så försök se på alla alternativ.

 

Oavsett om det gäller sådant som inte syns som ventilationssystem och självdrag eller sådant som man kommer att se varje dag som kakel i badrummet så finns det oerhört många val och lösningar. Försök därför titta på vilka alternativ som finns innan du bestämmer dig, men bestämd innan du går i gång. Då är det större chans att det blir rätt från början och man slipper göra om på vägen.

 

Tänk på helheten redan från början

Ett annat tips går hand i hand med det förra, det handlar om att tänka igenom helheten redan innan man börjar renovera. Många som renoverar är ivriga med att gå igång vilket i och för sig kan vara bra, men det kan också leda till att man tar för snabba beslut som inte är genomtänkta. Det kommer alltid komma upp saker under tiden som en renovering pågår där man måste ta beslut, men en bra måttstock är att försöka ha så mycket som möjligt färdigt innan renoveringen påbörjas. Med det menas både ritningar och design. På så sätt så minskar man risken för att man glömt att tänka igenom stora beslut och måste ta dessa snabbt på plats.

 

Ta hjälp av en expert

Men det allra viktigaste tipset handlar kanske om att faktiskt ta in hjälp utifrån. Att renovera ett sommarhus är ofta stort och omfattande, vilket gör att det kräver både tid men framför allt kunskap. Det är kunskap som är svår att ha som person som renoverar på fritiden och inte är expert på området. Att ta in en arkitekt eller byggnadskonstruktör är därför att ta in hjälp för att säkra att det faktiskt kommer att fungera i det långa loppen och att man faktiskt tar de bästa besluten som man bara kan. Det är inte enkelt att renovera bra, men det ska hålla länge, och chansen är större att man faktiskt blir nöjd om man fått rådfråga en expert.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.