Hållbarhet

Att byta elbolag kan vara ett klimatsmart val

Posted on

Samarbete med bytaelbolag.se

Har du någon gång reflekterat över att det finns smartare och mer miljövänlig el? Alla kan inte göra allt men men lite kan göra mycket på det stora hela. Jag har satt mig in i ämnet nedan tagit fram i det stora hela hur el och milö hänger ihop!

Hur påverkar el miljön?

Elsystemets miljöpåverkan och allmänhet kan miljöeffekterna omfatta: Utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar, särskilt när ett bränsle bränns. Användning av vattenresurser för att producera ånga, ge kylning och tjäna andra funktioner. 

Varför är energibesparing viktigt för miljön?

Energieffektivitet är bra för dig och för luften du andas, vattnet du dricker och det samhälle du bor i. Att spara energi minskar luft- och vattenföroreningar och sparar på naturresurser, vilket i sin tur skapar en hälsosammare livsmiljö för människor överallt på vår planet.

Miljövänlig el har en mycket lägre miljöpåverkan än fossila bränslen som kol och gas. Naturligtvis så kommer varje typ av elproduktion att ha någon inverkan, men de renaste energikällorna är de som använder jordens naturliga energiflöden.

Du kan även göra en privat besparing genom att jämföra elvatal och välja billig el och billig el behöver inte betyda att det påverkar miljön mer, snarare tvärt om. Välj därför elbolag med hjärtat!

Hur påverkar elanvändningen klimatförändringarna

Alla former av elproduktion har en miljöpåverkan på vår luft, vatten och mark, men det varierar. Att producera och använda el effektivare minskar både mängden bränsle som behövs för att generera el och mängden växthusgaser och annan luftförorening som släpps ut som ett resultat.

Vad kan du göra som privatperson..

Vad man kan göra är att man kan se över sitt elavtal och byta till något som man tycker stämmer överens med ens värderingar. Jag har tidigare bloggat om Göta energi som jag anser är ett väldigt bra elbolag just för att dom erbjuder 100 % förnyelsebar energi och dom gör flytten åt dig. Oavsett vilken anledning du byter elbolag så är det väldigt bra att jämföra och väljer du att byta får du ofta en trevlig välkomstpresent också som ny kund i form av nykundserbjudande. Vilket är väldigt trevlig bonus.

Förresten, en sak som är väldigt i ropet är att ha solceller på taket och producera sin egna el och överskottet kan man sälja vidare. Verkligen förnybar energi skulle jag säga!

 

Läs även mitt inlägg om Göta energi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.